آیا خرخاکی برای انسان مضر است؟ آیا خرخاکی نیش می زند؟

۱۳۹۹/۵/۱۵ ۸:۳۹:۵

آیا-خرخاکی-نیش-می-زند

خرخاکی ها موجودات بی آزار و مفیدی هستند. آنها هیچ گونه بیماری را منتقل نمی کنند و ضرری برای انسان ندارند.
خرخاکی ها گاز نمی گیرند و نیش نمی زنند. آنها اصلا ارگانی که برای نیش زدن تعبیه شده باشد ندارند و شاخک های انتهایی بدن آنها که به تصور برخی نیش آنهاست، یوروپاد نام دارد و همانطور که قبلا هم گفته شد، این شاخک ها برای هدایت خرخاکی بوده و در برخی موارد خرخاکی با ترشح ماده ای از طریق آنها دشمنان را از خود دور می سازد.

برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر راجع به خرخاکی ها می توانید به پست زیر مراجعه کنید:
نکاتی جالب در مورد خرخاکی ها