چرخه زندگی خرخاکی

۱۳۹۹/۵/۱۵ ۸:۳۸:۵

چرخه-زندگی-خرخاکی

  1. تخم (که پس از بارور شدن درون کیسه زایشی نگهداری می شوند)
  2. جنین (تخم های در حال رشد درون کیسه که زرد رنگ بوده و از دیواره کیسه زایشی زیر شکم خرخاکی ماده قابل مشاهده هستند)
  3. مانکا درون کیسه ای (نوزادان تازه از تخم درآمده درون کیسه زایشی زندگی می کنند)
  4. مانکا (خرخاکی های جوان که از کیسه زایشی بیرون آمده اند، این مرحله تا دومین پوست اندازی ادامه دارد)
  5. خرخاکی نابالغ (این مرحله پس از دومین پوست اندازی است)
  6. خرخاکی بالغ (در یک گونه از خرخاکی به نام Porcellio scaber بعد از 15 ماه قابلیت تولیدمثل دارند و در گونه ای به نام Armadillidium vulgare که همان خرخاکی هایی هستند که گلوله می شوند بعد از 25 ماه قابلیت تولید مثل دارند )
    خرخاکی ها بسته به نوع گونه آنها بین 30 تا 41 ماه عمر می کنند.